Het kinderdagverblijf voldoet in alle opzichten aan de aller strengste, nieuwe eisen.
Het is zeer veilig en kindvriendelijk ingericht.
Een paar voorbeelden hiervan zijn:

* Beveiligde stopcontacten
* Veiligheidsstrippen op de deuren
* Hoge deurklinken
* verantwoorde knuffels
* Lage kinderstoelen
* Veilig speelgoed.

De brandveiligheid is optimaal.
De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven.

In de slaapruimten hangen rookmelders, die aangesloten zijn op een brandmeldcentrale welke direct verbonden is met de brandweer. Elk jaar houden we een brandoefening.

Aan de hygiëne stellen we uiteraard hoge eisen. De kinderen hebben een eigen bedje.
De bedjes worden minimaal 2 keer per week verschoond. Het gebouw wordt goed schoon gehouden door de leidsters. Ons hygiëneplan kunt u ter inzage mee naar huis nemen.

Ieder jaar maken wij een risico inventarisatie van de hygiëne en veiligheid. Vanuit deze inventarisaties worden actieplannen gemaakt.

 

De GGD controleert jaarlijks alle locaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in Dordrecht. Als een locatie op alle 7 domeinen een voldoende scoort, dan wordt het certificaat uitgereikt.

Het gaat voor de dagopvang  om de volgende 7 domeinen:
- Ouders
- Personeel
- Veiligheid en gezondheid
- Accommodatie en inrichting
- Groepsgrootte en leidster-kind ratio
- Pedagogisch beleid en praktijk
- Klachten

Jaarlijks komt Happy 4 Kids met vlag en wimpel door deze controle! De inspectierapporten van onze locaties zijn hieronder te lezen:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/AlleOkoTypenZoekResultaten.jsf?currentPage=0&naam=Happy4kids&straat=&postcode=&woonplaats=&zoekHistorischeNaam=false