Het dagritme van Happy 4 kids:

Dag programma

07:15 – 08:00 De kinderen komen onder begeleiding van ouders of verzorgers binnen en mogen vrij spelen.

08:00 – 08:15 Overdracht aan de tweede medewerker

08:15 – 08:30 Medewerker gaat een Uk & Puk activiteit doen met 3 of 4 kinderen

08:45 – 09:00 Medewerker gaat een Uk & Puk activiteit doen met 3 of 4 kinderen

09:00 – 09:15 Met alle kinderen ruimen we de groep op

09:15 – 09:30 We doen een kring activiteit en/ of zingen liedjes

09:15 – 10:00 We eten een koekje en drinken sap

10:00 – 10:30 De kinderen gaan naar het toilet of worden verschoond. De kleinste kinderen gaan eventueel naar bed

10:30 – 11:00 We gaan naar buiten behoudens bij extreem slecht weer dan gaan we knutselen en/of een Uk & Puk activiteit doen

11:00 – 11:15 Met alle kinderen ruimen we de groepen op

11:15 – 12:15 De kinderen gaan aan tafel om een boterham te eten en melk te drinken

12:15 – 12:30 De kinderen gaan naar het toilet of worden verschoond. De kinderen die moeten slapen worden naar bed gebracht

12:30 – 13:00 Schoonmaken/ fruit klaar maken, de kinderen doen aan tafel een activiteit

13:00 – 14:30 De kinderen worden uit bed gehaald, gaan naar het toilet of worden verschoond, en de andere kinderen doen in 2 groepen ( 3 of 4 kinderen ) een Uk & Puk actviteit

14:30 – 15:00 We eten fruit en drinken water

15:00 – 15:15 We gaan zingen met de kinderen

15:15 – 15:30 Alle kinderen gaan naar het toilet of worden verschoond

15:30 – 16:15 We gaan met de kinderen naar buiten, de medewerker die binnen blijft doet de administratie en bijvullen van de benodigdheden

16:30 – 17:00 We eten een soepstengel e.d. en drinken sap

17:00 – 18:00 Verschonen + uitloop

18:00 Sluiting van Happy4Kids

De Uk & Puk activiteiten worden ook op andere momenten van de dag
aangeboden dit is afhankelijk van het soort activiteit, aantal kinderen en de
kansrijke momenten.